DZIEŃ 1


Sesja plenarna I
 
Oglądaj

Sesja plenarna II

 
Oglądaj

Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego

Oglądaj

Pacjent w systemie ochrony zdrowia, jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta

Oglądaj

Fazy życia człowieka a humanizacja medycyny

Oglądaj

Nauczanie humanizacji medycyny

Oglądaj

Pandemia COVID-19 a humanizacja medycyny

Oglądaj

Postęp technologiczny w medycynie i w rozwiązaniach systemowych. Szansa czy zagrożenie dla humanizacji

Oglądaj

Etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Oglądaj

Pandemia COVID-19 a humanizacja medycyny

Oglądaj

Sesja studentów medycyny

Oglądaj