Healthcare system session I


Bartłomiej Chmielowiec

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Robert Jagodziński

dr Adam Niedzielski

Filip Nowak

prof. Alojzy Z. Nowak

prof. Maria Siemionow

dr hab. Radosław Sierpiński



Healthcare system session II



prof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak

prof. dr. Rouven Porz

dr. Jason Profetto


Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego




Patients in the healthcare system, quality of healthcare and patient safety



Bartłomiej Chmielowiec

Jarosław J. Fedorowski

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

dr Hanna Machińska



prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

dr hab. Bożena Mroczek

prof. dr hab. Bolesław Samoliński

dr Rafał Staszewski

 
Phases of human life and humanization of medicine



prof. Teresa Jackowska

prof. Grzegorz Jakiel

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas



prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

dr hab. n. med. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś





Teaching humanization in medicine



ks. prof. Stanisław Dziekoński

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Janusz Janczukowicz

dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska

dr Paweł Jarmużek

dr Dariusz Tereszkowski-Kamiński

prof. dr hab. Kamil Torres

mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz





COVID-19 and humanization of medicine



dr hab. Jarosław Barański
>

prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska

dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Krzysztof J.Filipiak



prof. dr hab. Andrzej Horban

prof. dr hab. Marek Krawczyk




Technological progress in medicine and systemic solutions: An opportunity or a threat to humanization



dr Krzysztof Chlebus

dr hab. Dorota Makarewicz

prof. dr hab. Henryk Skarżyński

prof. Jerzy Walecki



prof. dr hab. Mirosław Ząbek





Ethical and legal considerations in patient care



prof. dr hab. Aleksander Bobko

prof. dr hab. Maria Boratyńska

dr hab. Dorota Karkowska

dr hab. Błażej Kmieciak



prof. dr hab. Paweł Łuków

dr hab. Anna Paprocka-Lipińska




People with disabilities and humanization of medicine



prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski

dr hab. Remigiusz Kijak

prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

prof. dr hab. Antonina Ostrowska



dr hab. Grzegorz Szumski

dr hab. Elżbieta Stanisława Zakrzewska-Manterys




Burnout syndrome and stress among healthcare workers – measures of support



prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz

dr hab. Iwona Grzegorzewska

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

dr hab. Dorota Kozieł



dr hab. Joanna Mazur

dr hab. Jarosław Pinkas

Urszula Szybowicz

prof. dr hab. Bohdan Wasilewski


Sexology session



dr n. med. Wiesław Czernikiewicz

prof. dr hab. Barbara Darewicz

dr Andrzej Depko

dr Stanisław Dulko

prof. dr hab. Józef Haczyński

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

prof. dr hab. Dariusz Kałka

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

dr Beata Wróbel





Cultural and spiritual considerations in patient care



dr hab. Ewa Baum

dr Joanna Dec-Pietrowska

ks. prof. Mirosław Kalinowski

prof. dr hab. Małgorzata Krajnik



dr Karolina Osowiecka

Urszula Tataj-Puzyna




Session of medical students



mgr Maciej Białorudzki

mgr Alicja Kozakiewicz

Mariola Piekarska

lek Mateusz Szulca

Anna Włodarczyk





Humanization of medicine or humanization of the healthcare system?



prof. Jarosław Czubak

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dr Jakub Gierczyński

Magdalena Kołodziej



Mariola Łodzińska

Andrzej Matyja

ks. dr Arkadiusz Nowak



Session of the Commissioner for Patient Rights and NGOs



Bartłomiej Chmielowiec





Communication in medicine



dr Grzegorz Cebula

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Magdalena Horodeńska

prof. dr hab. Stanislaw Kowalik



dr hab. Jolanta Lewko

dr Anna Ratajska

dr hab. Sebastian Stec



Session of managers of healthcare institutions



dr hab. Szczepan Cofta

mgr Katarzyna Furman-Kwiatkowska

Marcin Jędrychowski

lek. Ligia Kornowska



Jakub Kraszewski

Jerzy Ostrouch




Narrative medicine workshop



Mateusz Potoniec

lek. Hubert Syzdek