Sesja plenarna I


Bartłomiej Chmielowiec

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Robert Jagodziński

dr Adam Niedzielski

Filip Nowak

prof. Alojzy Z. Nowak

prof. Maria Siemionow

dr hab. Radosław SierpińskiSesja plenarna IIprof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak

prof. dr. Rouven Porz

dr. Jason Profetto


Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego
Pacjent w systemie ochrony zdrowia, jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentaBartłomiej Chmielowiec

Jarosław J. Fedorowski

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

dr Hanna Machińskaprof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

dr hab. Bożena Mroczek

prof. dr hab. Bolesław Samoliński

dr Rafał Staszewski

 
Fazy życia człowieka a humanizacja medycynyprof. Teresa Jackowska

prof. Grzegorz Jakiel

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migasprof. Krystyna de Walden-Gałuszko

dr hab. n. med. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Nauczanie humanizacji medycynyks. prof. Stanisław Dziekoński

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Janusz Janczukowicz

dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska

dr Paweł Jarmużek

dr Dariusz Tereszkowski-Kamiński

prof. dr hab. Kamil Torres

mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz

Pandemia COVID-19 a humanizacja medycynydr hab. Jarosław Barański

prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska

dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Krzysztof J.Filipiakprof. dr hab. Andrzej Horban

prof. dr hab. Marek Krawczyk
Postęp technologiczny w medycynie i w rozwiązaniach systemowych. Szansa czy zagrożenie dla humanizacjidr Krzysztof Chlebus

dr hab. Dorota Makarewicz

prof. dr hab. Henryk Skarżyński

prof. Jerzy Waleckiprof. dr hab. Mirosław Ząbek

Etyczno-prawne uwarunkowania opieki nad pacjentemprof. dr hab. Aleksander Bobko

prof. dr hab. Maria Boratyńska

dr hab. Dorota Karkowska

dr hab. Błażej Kmieciakprof. dr hab. Paweł Łuków

dr hab. Anna Paprocka-Lipińska
Osoby z niepełnosprawnością a humanizacja medycynyprof. dr hab. Krzysztof Czajkowski

dr hab. Remigiusz Kijak

prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

prof. dr hab. Antonina Ostrowskadr hab. Grzegorz Szumski

dr hab. Elżbieta Stanisława Zakrzewska-Manterys
Wypalenie zawodowe i stres wśród pracowników ochrony zdrowia - elementy wsparciaprof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz

dr hab. Iwona Grzegorzewska

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

dr hab. Dorota Koziełdr hab. Joanna Mazur

dr hab. Jarosław Pinkas

Urszula Szybowicz

prof. dr hab. Bohdan Wasilewski


Od zakładu seksuologii i patologii więzi międzyludzkich CMKP do humanizacji medycynydr n. med. Wiesław Czernikiewicz

prof. dr hab. Barbara Darewicz

dr Andrzej Depko

dr Stanisław Dulko

prof. dr hab. Józef Haczyński

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

prof. dr hab. Dariusz Kałka

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

dr Beata Wróbel

Kulturowe i duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentemdr hab. Ewa Baum

dr Joanna Dec-Pietrowska

ks. prof. Mirosław Kalinowski

prof. dr hab. Małgorzata Krajnikdr Karolina Osowiecka

Urszula Tataj-Puzyna
Sesja studentów medycynymgr Maciej Białorudzki

mgr Alicja Kozakiewicz

Mariola Piekarska

lek Mateusz Szulca

Anna Włodarczyk

Humanizacja medycyny czy humanizacja systemu ochrony zdrowiaprof. Jarosław Czubak

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dr Jakub Gierczyński

Magdalena KołodziejMariola Łodzińska

Andrzej Matyja

ks. dr Arkadiusz NowakPo pierwsze człowiek - humanizacja procesu leczeniaBartłomiej Chmielowiec

Komunikacja w medycyniedr Grzegorz Cebula

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Magdalena Horodeńska

prof. dr hab. Stanislaw Kowalikdr hab. Jolanta Lewko

dr Anna Ratajska

dr hab. Sebastian StecSesja menadżerów placówek ochrony zdrowiadr hab. Szczepan Cofta

mgr Katarzyna Furman-Kwiatkowska

Marcin Jędrychowski

lek. Ligia KornowskaJakub Kraszewski

Jerzy Ostrouch
Warsztat Medycyna narracyjnaMateusz Potoniec

lek. Hubert Syzdek