Healthcare system session I


Bartłomiej Chmielowiec

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Robert Jagodziński

dr Adam Niedzielski

Filip Nowak

prof. Alojzy Z. Nowak

prof. Maria Siemionow

dr hab. Radosław SierpińskiHealthcare system session IIprof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak

prof. dr. Rouven Porz

dr. Jason Profetto


Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego
Patients in the healthcare system, quality of healthcare and patient safetyBartłomiej Chmielowiec

Jarosław J. Fedorowski

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

dr Hanna Machińskaprof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

dr hab. Bożena Mroczek

prof. dr hab. Bolesław Samoliński

dr Rafał Staszewski

 
Phases of human life and humanization of medicineprof. Teresa Jackowska

prof. Grzegorz Jakiel

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migasprof. Krystyna de Walden-Gałuszko

dr hab. n. med. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Teaching humanization in medicineks. prof. Stanisław Dziekoński

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

prof. dr hab. Ryszard Gellert

prof. dr hab. Janusz Janczukowicz

dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska

dr Paweł Jarmużek

dr Dariusz Tereszkowski-Kamiński

prof. dr hab. Kamil Torres

mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz

COVID-19 and humanization of medicinedr hab. Jarosław Barański
>

prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska

dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Krzysztof J.Filipiakprof. dr hab. Andrzej Horban

prof. dr hab. Marek Krawczyk
Technological progress in medicine and systemic solutions: An opportunity or a threat to humanizationdr Krzysztof Chlebus

dr hab. Dorota Makarewicz

prof. dr hab. Henryk Skarżyński

prof. Jerzy Waleckiprof. dr hab. Mirosław Ząbek

Ethical and legal considerations in patient careprof. dr hab. Aleksander Bobko

prof. dr hab. Maria Boratyńska

dr hab. Dorota Karkowska

dr hab. Błażej Kmieciakprof. dr hab. Paweł Łuków

dr hab. Anna Paprocka-Lipińska
People with disabilities and humanization of medicineprof. dr hab. Krzysztof Czajkowski

dr hab. Remigiusz Kijak

prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

prof. dr hab. Antonina Ostrowskadr hab. Grzegorz Szumski

dr hab. Elżbieta Stanisława Zakrzewska-Manterys
Burnout syndrome and stress among healthcare workers – measures of supportprof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz

dr hab. Iwona Grzegorzewska

dr hab. Bernadetta Izydorczyk

dr hab. Dorota Koziełdr hab. Joanna Mazur

dr hab. Jarosław Pinkas

Urszula Szybowicz

prof. dr hab. Bohdan Wasilewski


Sexology sessiondr n. med. Wiesław Czernikiewicz

prof. dr hab. Barbara Darewicz

dr Andrzej Depko

dr Stanisław Dulko

prof. dr hab. Józef Haczyński

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

prof. dr hab. Dariusz Kałka

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

dr Beata Wróbel

Cultural and spiritual considerations in patient caredr hab. Ewa Baum

dr Joanna Dec-Pietrowska

ks. prof. Mirosław Kalinowski

prof. dr hab. Małgorzata Krajnikdr Karolina Osowiecka

Urszula Tataj-Puzyna
Session of medical studentsmgr Maciej Białorudzki

mgr Alicja Kozakiewicz

Mariola Piekarska

lek Mateusz Szulca

Anna Włodarczyk

Humanization of medicine or humanization of the healthcare system?prof. Jarosław Czubak

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dr Jakub Gierczyński

Magdalena KołodziejMariola Łodzińska

Andrzej Matyja

ks. dr Arkadiusz NowakSession of the Commissioner for Patient Rights and NGOsBartłomiej Chmielowiec

Communication in medicinedr Grzegorz Cebula

dr Marta Chojnacka-Kuraś

dr Magdalena Horodeńska

prof. dr hab. Stanislaw Kowalikdr hab. Jolanta Lewko

dr Anna Ratajska

dr hab. Sebastian StecSession of managers of healthcare institutionsdr hab. Szczepan Cofta

mgr Katarzyna Furman-Kwiatkowska

Marcin Jędrychowski

lek. Ligia KornowskaJakub Kraszewski

Jerzy Ostrouch
Narrative medicine workshopMateusz Potoniec

lek. Hubert Syzdek