DZIEŃ 2


Osoby z niepełnosprawnością a humanizacja medycyny

Oglądaj

Wypalenie zawodowe i stres wśród pracowników ochrony zdrowia - elementy wsparcia

Oglądaj

Od zakładu seksuologii i patologii więzi międzyludzkich CMKP do humanizacji medycyny

Oglądaj

Kulturowe i duchowe uwarunkowania opieki nad pacjentem

Oglądaj

Humanizacja medycyny czy humanizacja systemu ochrony zdrowia

Oglądaj

Po pierwsze człowiek - humanizacja procesu leczenia

Oglądaj

Komunikacja w medycynie

Oglądaj