Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa