Day 1

9 June 2022


Aula Auditorium Maximum
Kongres Humanizacji Medycyny
Prowadząca: Anna Zimny-Zając
10:00 - 10:20
Opening gala
 • prof. Zbigniew Izdebski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
 • dr hab. Radosław Sierpiński - Prezes Agencji Badań Medycznych
 • prof. Alojzy Z. Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
10:20 - 12:00
Healthcare system session I
 • Keynote speech “Humanism and innovation in medicine” - Maria Siemionow
 • Presentation of research results - Prof. Zbigniew Izdebski
Discussion:
 • dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
 • dr hab. Radosław Sierpiński - Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Filip Nowak - Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia
 • prof. Alojzy Z. Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Marcin Gruchała - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
 • Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • ks. dr Arkadiusz Nowak - Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministerstwie
 • prof. Zbigniew Izdebski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Robert Jagodziński - Viceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
 • Sesję prowadzi Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
12:00 - 13:00
Konferencja prasowa / Lunch
Aula Auditorium Maximum
Sala A
Sala B
Sala C
13:00 - 14:00
Healthcare system session II

Wykład inauguracyjny “Challenges and hurdles of clinical ethics support – on our way to make medicine better”,

prof. dr hab. Marcin Gruchała
prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak
prof. dr. Rouven Porz
dr. Jason Profetto
 
14:15 - 15:45
Humanistyczne podejście do pacjenta przez wszystkich uczestników procesu terapeutycznego

Krzysztof Jakubiak
Łukasz Jankowski
Mariola Łodzińska
Alina Niewiadomska
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Patients in the healthcare system, quality of healthcare and patient safety

Bartłomiej Chmielowiec
Jarosław J. Fedorowski
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
dr Hanna Machińska
prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. Bolesław Samoliński
dr Rafał Staszewski
Phases of human life and humanization of medicineprof. Teresa Jackowska
prof. Grzegorz Jakiel
dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
dr hab. n. med. Gabriel Wcisło
prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Teaching humanization in medicine

prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
ks. prof. Stanisław Dziekoński
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Ryszard Gellert
prof. dr hab. Janusz Janczukowicz
dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska
dr Paweł Jarmużek
dr Dariusz Tereszkowski-Kamiński
prof. dr hab. Kamil Torres
mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz
15:45 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:30
Technological progress in medicine and systemic solutions: An opportunity or a threat to humanization

dr Krzysztof Chlebus
Urszula Jaworska
dr hab. Dorota Makarewicz
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
prof. Jerzy Walecki
Mirosław Ząbek
COVID-19 and humanization of medicine

dr hab. Jarosław Barański
prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. Andrzej Horban
prof. dr hab. Marek Krawczyk
prof. dr hab. Leszek Szenborn
Ethical and legal considerations in patient care

prof. dr hab. Aleksander Bobko
prof. dr hab. Maria Boratyńska
prof. dr hab. Dorota Karkowska
dr hab. Błażej Kmieciak
prof. dr hab. Paweł Łuków
dr hab. Anna Paprocka-Lipińska
Session of medical students

Mariola Piekarska
lek Mateusz Szulca
Anna Włodarczyk
19.00
Concert at the University of Warsaw Library, ul. Dobra 56/66Day 2

10 June 2022


10:00 - 11:30
Burnout syndrome and stress among healthcare workers – measures of support

prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz
dr hab. Iwona Grzegorzewska
dr hab. Bernadetta Izydorczyk
dr hab. Dorota Kozieł
dr hab. Joanna Mazur
dr hab. Jarosław Pinkas
Urszula Szybowicz
prof. dr hab. Bohdan Wasilewski
People with disabilities and humanization of medicine


prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
dr hab. Remigiusz Kijak
prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz
prof dr. hab Antonina Ostrowska
dr hab. Grzegorz Szumski
Paweł Wdówik
dr hab. Elżbieta Stanisława Zakrzewska-Manterys
Cultural and spiritual considerations in patient care

dr hab. Ewa Baum
dr Joanna Dec-Pietrowska
ks. prof. Mirosław Kalinowski
prof. dr hab. Małgorzata Krajnik
dr Karolina Osowiecka
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
Sexology session

dr n. med. Wiesław Czernikiewicz
prof. dr hab. Barbara Darewicz
dr Andrzej Depko
dr Stanisław Dulko
prof. dr hab. Józef Haczyński
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
prof. dr hab. Dariusz Kałka
prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
dr Beata Wróbel
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Humanization of medicine or humanization of the healthcare system?

prof. Jarosław Czubak
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Magdalena Kołodziej
Andrzej Matyja
ks. dr Arkadiusz Nowak
Sebastian Irzykowski
Session of the Commissioner for Patient Rights and NGOs


Bartłomiej Chmielowiec
Jolanta Fień
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Hanna Śleszyńska
Malina Wieczorek
Communication in medicinedr Grzegorz Cebula
dr Marta Chojnacka Kuraś
dr Magdalena Chorodeńska
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
dr hab. Jolanta Lewko
dr Anna Ratajska
dr hab. Sebastian Stec
Session of managers of healthcare institutions


dr hab. Szczepan Cofta
mgr Katarzyna Furman-Kwiatkowska
lek. Ligia Kornowska
Jakub Kraszewski
Jerzy Ostrouch
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
13:45 - 14:30
Podsumowanie konferencji
14:30 - 15.00
Lunch
15:00
Narrative medicine workshop

Mateusz Potoniec
lek. Hubert Syzdek
ścieżka systemowa
ścieżka pacjencka
ścieżka psychologiczna
ścieżka edukacyjna